Papa Francisc – luteranii sunt „fraţii noştri de credinţă”

2675 0

Drumul ecumenismului, pe care papa Francisc a pornit într-o manieră atât de consecventă, trece de data ceasta prin ograda luteranilor, mai exact a celor din Suedia. Suveranul pontif a primit în audienţă lunea trecută pe doamna Antje Jackelen, episcop de Upsala, care a condus delegaţia Bisericii Evanghelice-Luterane din Suedia, în vizită la Vatican. Episcopul de Upsala, în virtutea regulamentelor Bisericii din Suedia, deţine primatul acesteia.

În cadrul acestei întâlniri, papa Francisc a precizat că astfel de evenimente se înscriu pe drumul ce duce la unitatea deplină şi vizibilă în credinţă, în viaţa sacramentală şi în misterul eclesial, chiar dacă încă mai sunt multe de făcut, „dar putem fi siguri că Duhul Mijlocitor (Paraclet) va fi întotdeauna lumină şi putere pentru ecumenismul spiritual şi pentru dialogul teologic”.

Papa a reamintit faptul că anul trecut s-au celebrat 50 de ani de la Decretul pentru ecumenism din cadrul conciliului Vatican II, Unitatis Redintegratio, care reprezintă azi „punctul de referinţă fundamental pentru angajamentul ecumenic al Bisericii Catolice”. Şi acest lucru invită pe toţi credincioşii catolici „să înceapă să recunoască semnele timpului, drumul unităţii pentru a depăşi diferenţele între creştini, care nu numai că se opun voinţei lui Hristos, ci sunt de asemenea un scandal pentru lume şi aduce daune celei mai sfinte cauze: predicarea Evangheliei la orice făptură”.

Catolicii şi luteranii, fraţi în credinţă şi nu adversari sau competitori, sunt chemaţi să caute şi să promoveze unitatea în dieceze, în parohii, în comunităţile din toată lumea”, a mai precizat papa.

Pe de altă parte, suveranul pontif a asigurat că este de o urgentă actualitate „chestiunea privind demnitatea vieţii umane, care întotdeauna trebuie respectată”, aşa cum suntcele referitoare la familie, căsătorie şi sexualitate care nu pot fi reduse la tăcere sau ignorate din frică că vor pune în pericol consensul ecumenic deja obţinut. Ar fi o pagubă dacă asupra acestor probleme atât de importante se vor consolida noi diferenţe confesionale”.

Biserica Evanghelică Luterană din Suedia este una din bisericile cele mai liberale din lume, care în anul 2010 a aprobat căsătoriile dintre homosexuali, fapt ce este admis atât între credincioşii de rând, cât şi între personalul clerical. De fapt, unul dintre episcopii cei mai importanţi din Suedia, episcop de Stocholm, este doamna Eva Brunne, care este lesbiană declarată şi militantă.

Deciziile liberale ale bisericii suedeze au determinat ca Biserica Luterană din Etiopia să rupă relaţiile de comuniune cu biserica soră din Suedia, care în opinia lor „a neglijat într-o formă deliberată Cuvântul lui Dumnezeu şi din păcate s-a îndepărtat de instrucţiunile clare ale Sfintelor Scripturi”

Biserica Evanghelică Luterană din Suedia reprezenta în anul 1972 reprezenta aproximativ 95 % din populaţia ţării, în timp ce în ziua de azi procentul a scăzut la doar 66 %, cifră ce reprezintă 6,4 milioane de persoane, dar statisticile demonstrează că doar 2 % din aceşti credincioşi botezaţi în Biserica Luterană, asistă regulat la serviciile religioase. Conform revistei Varlden Idag, în anul 2009, când a fost ordinată episcop doamna Eva Brunne, au abandonat biserica 73 000 persoane, în anul 2012 – 53 000 şi în anul 2013 – 71 693 persoane.

Nu este pentru prima dată când papa demonstrează dorinţa lui de a se apropia de alte biserici creştine. În opinia teologului şi pastorului evanghelic Leonardo de Chirico (ce locuieşte în Roma), Francisc „este deschis la dialogul cu toţi, creştini sau nu, oameni religioşi sau seculari. Evanghelicii sunt doar o parte din viziunea lui. El are în minte o unitate poliedrică: diferite maniere de a se relaţiona cu Biserica Catolică, ea fiind cea care întotdeauna se menţine în centrul scenariului”. În acest sens, Chirico consideră că „dialogul este important, dar fără a se uita că Biserica Catolică nu este o denominaţie creştină alături de celelalte. Ea are centrul politic în Vatican şi încă posedă o structură imperială globalizată, cu putere financiară şi de asemenea posedă dogme care nu se bazează pe Biblie”.

Surse: Protestante DigitalReligion en LibertadZenit

Comentarii

In this article

Lasă un răspuns